Vorm van vlakdruk, waarbij in plaats van lithografische stenen aluminiumplaten worden gebruikt. Deze drukvorm maakt van vlakke platen gebruik; als voor het afdrukken ervan gebruik gemaakt van een tussenvorm, dan is er sprake van offset. Meestal wordt de plaat dan rondgespannen, en is de tussenvorm eveneens cylindrisch.