allongeBlad wat in uitgevouwen toestand buiten het boek uitsteekt. Op zo'n blad wordt vaak een afbeelding geplaatst, die te groot is voor de normale bladspiegel; of het uitstekende deel bevat een lijst van symbolen of afkortingen die in het eigenlijke boek worden gehanteerd.