Verzamelterm, waarin alle tekens die wij letters, cijfers, leestekens en (wiskundige) symbolen noemen, zijn vervat.