Alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om van (al dan niet bedrukte) losse vellen een boek te maken. (Hieronder worden buiten het binden ook snijden, vouwen, vergaren / rapen / verzamelen, collationeren, schoonsnijden, e.d. verstaan). (zie verder het hoofdstuk binden / afwerken)