rechts van het mes de afsneePapier dat na het tot boekblok maken van het bedrukte papier bij het schoonsnijden vrijkomt. Ook: papier dat bij het op maat snijden wordt afgesneden; wordt vaak bewaard, je weet nooit waar het nog voor gebruikt kan worden. (zie ook: snijden)