Door veelvuldig gebruik afgesleten letter. Deze is niet samen met nieuwer lettergietsel af te drukken, tenzij hij wordt opgehoogd (door er een papiertje onder te plakken, of er voorzichtig een braampje aan te slaan).