Groot formaat drukwerk, bedoeld om te worden aangeplakt of anderszins opgehangen op voor publiek toegankelijke plaatsen, meestal reclameteksten, soms andere mededelingen bevattend, zoals speciaal nieuws in muurkranten.