De inkomsten van de meeste kranten en tijdschriften worden (buiten abonnementen en losse verkoop) gehaald uit advertenties, door adverteerders betaalde ruimte, waarvan de inhoud buiten verantwoordelijkheid van de redactie valt. In een advertentie wordt een product of dienst aangeboden. Soms leidt het plaatsen van een advertentie tot een conflict, als bijvoorbeeld in een redactioneel commentaar juist afkeurend wordt gesproken over dat product of die dienst. Redactionele onafhankelijkheid heet dat dan, maar als de adverteerders wegblijven, verdwijnt vaak ook de kritische toon uit redactionele stukken.
 
Vaak werden advertenties niet als cliché aangeleverd, maar door de zetter zelf als echte kunstwerken uit letters en ornamenten gevormd, de randen van deze advertenties bestonden uit drukkende lijnen (= lijnen op letterhoogte). Aangezien de vormgeving van in eigen huis samengestelde advertenties andere en vaak meer eisen stelt dan die van redactionele teksten, zijn vaak aparte advertentie-zetters in dienst van krant of tijdschrift.