Lijst van toevoegingen aan de inhoud van het boek. De gegevens die hierin staan, waren bij het ter perse gaan van het boek nog niet beschikbaar, of zijn inmiddels genoeg veranderd om een addendum (zie ook: erratum) noodzakelijk te maken.