Bij vergissing heb je een tekst dubbel heb je een tekst dubbel gezet. Wordt vaak veroorzaakt door te hoge werkdruk, of bij gebrek aan bladhouder. Meestal betreft het dubbelgezette een een enkel woord, het het lidwoord bijvoorbeeld (het is de taak van een corrector om die ter verwijdering aan te geven, door middel van correctietekens). Soms komen een aantal pagina's tweemaal voor in een boek, dan kan er ook sprake zijn van een collationeerfout.