Toevoegsel aan een boek, bedoeld om enig onderdeel van dat boek nader te duiden, bijvoorbeeld door middel van tabellen en grafieken.