volg je me nog?

wat te denken van de goeroe die op een druilerige zondagochtend in mei tot de konklusie komt, dat negen van de tien leefregels die hij zijn volgelingen als zaligmakend had voorgehouden niets meer zijn dan de slecht afgeknipte teennagels aan zijn voeten, en de tiende een dwaasheid, omdat hij meer van even getallen hield dan van het volmaakte getal negen - vervolgens springt hij op en rent met de kamera en een miljoenenpubliek als getuigen dwars door de televisiestudio en de openstaande pui over een afwezig balkon, waarna hij aan een snelle afdaling begint langs de 153 verdiepingen van de zendmast, nog steeds in gezelschap van een kamera en de jonge vrouw die hem bediende, maar die hem losliet toen ze erachterkwam, dat aan het suizen van de wind niks virtueels te bespeuren viel - de kamera raakte in een duizelingwekkende vrille, maar bleef herkenbaar tollende beelden uitzenden van de omhoog spurtende omgeving vanuit het dode roofvogelperspektief tot de lens door de toegenomen luchtdruk uit fokus raakte en overging op het vertonen van een stroboskoop-effekt, dat wereldwijd voor drieëneenkwart miljoen epileptische aanvallen zorgde, waarvan een onverwachts hoog percentage uiteindelijk met dodelijke uitkomst ...

wat alleen waargenomen werd door twee verwilderde konijnen in het graspark aan de voet van de toren, was dat de goeroe stil bleef hangen op anderhalve meter boven de grond, op z'n gemak ronddraaide tot zijn voeten de grond raakten, ontspannen zuchtte en rustig wegwandelde in kleding die enigszins in wanorde om hem heen hing - de konijnen gingen door met knabbelen aan het groen tot eentje er getroffen werd door de kamera, waarop de andere kortoor opschrok en zonder er bij stil te staan wegsprong, een tien- of twintigtal meter verder weer tot rust kwam en verheugd aan een verse voedselbron begon te knagen ... wat er van de zestiende 'maagd' van de goeroe terechtkwam, werd later niet meer omschreven als uiterst herkenbaar - enkele uren later leefde er geen enkele meer van de 'bruiden van het licht' ...

inmiddels was de meiregen van gedachten veranderd en had zich verscholen achter de rug van een zich verder als uiterst vruchtbaar ontwikkelende seizoenenreeks ...