koop nooit een royale kast met karakter ...


koop nooit een royale kast met karakter in de uitverkoop, als die eerder een tijdje in de toonkamer van een drukbezochte winkel dienst gedaan heeft (en die daar nu vervangen dient te worden door een 'vernieuwde' versie van de volgende mode), en zeker niet als je alleen woont en zelden bezoek ontvangt ... want zo'n kast is gewend geraakt aan het in de schijnwerper(s) staan, aan bewonderend gekreun van vele passan­ten, mogelijk zelfs aan (stiekeme) fotografen, maar vooral aan handtastelijkheden van voorbijstromende kijk­lustigen - met als eventueel gevolg dat een nog ingepakt exemplaar uit het magazijn verkocht werd aan zo'n klef figuur dat je bevuilt met z'n vette klauwen, en daarmee wordt zo'n personage dan ineens lid van een bevolkings­groep die slijmerig aangesproken wordt met 'onze gewaardeerde kliëntèle' - kijk, het ergste is niet dat zo'n doos van een magazijnkast oprot (ligt mij daar niet in de weg, maar betekent voor de direkte omgeving een vermindering van de horizonvervuiling), maar het feit dat die losse planken (die niet eens weten dat ze naar jou gemodelleerd zijn) dan méér van de wereld zien dan jij (want na een halve dag ben jij er ook wel achter dat je omringd wordt door volledig uit de toon vallend minderwaardig hout in snel in vorm geslagen nepmeubilair), en dan weten dat die dozen, zonder zo'n vernederende ervaring, opgetogen verhalen sturen uit hun nieuwe om­gevingen (eigenlijk snappen ze niet, dat dat niet alleen hun éérste omgeving is, de plek waar ze geboren worden als kast, maar waarschijnlijk ook hun laatste, de plek waar ze sterven als wrak), terwijl jij feitelijk de enige bent die vergelijkingsmateriaal heeft ...

koop nooit een royale kast met karakter als daar op die manier mee geadverteerd wordt, want het klootjesvolk mag daarvoor dan wel gevoelig zijn en menen dat zo'n neppige formulering de waarheid is, maar mensen die écht op zoek zijn naar een royale kast, een kast met karakter of een kast met beide eigen­schappen, weten waarop ze moeten letten ...en dat is vooral op het ontbreken van humbug, platte vormgeving, nephout, staalkonstrukties waarin plaatjes persvezel gepropt worden, afwerkingen met formika of fotografie, ondoorzichtigheid, ijdele maatvoering, inferieure pootjes (het idee van pootjes alléén al) en wat al niet - begrijp me goed, uit voorgaand lijstje eigenschappen is niets, maar dan ook niets van toepassing op een kast van waarde (en zulks heeft niets met het prijskaartje te maken) ...

koop nooit een royale kast met karakter als je niet zeker weet, of je de ruimte wel hebt, om die dame (v/m) tot haar recht te laten komen, om haar zorgvuldig uit te lichten (te verlichten betekent dat, in het juiste licht zetten) om haar wezenlijk mooiste eigenschappen volledig tot hun recht te laten komen ... laat ik je ten sterkste aanbevelen om je bij voorbaat op de hoogte te stellen van de positie waarin de kast zich op haar huidige verblijfplaats bevindt, en zorg er in ieder geval voor dat de nieuwe situatie aan diezelfde voorwaar­den voldoet, maar liever nog, dat de kast er in haar nieuwe omgeving zichtbaar op vooruit gaat, zorg bijvoor­beeld voor een bétere klimaatkontrole, dan die waarin jij en de kast elkaar voor het eerst ontmoetten, overlaad de nieuwe huisgenote met alle égards, waarvan je het vermoeden hebt dat die door haar op prijs gesteld worden (en dan nóg wat) ... prop je nieuwe gezelschap niet meteen vol, maar laat haar eerst genieten van haar eigen massa in de nieuwe omgeving, zet daarna wat je erin kwijt wilt in dozen in haar omgeving, zodat kast en vulling aan elkaars geur en geluid kunnen wennen en aksepteer dat je nieuwe kast niet op dezelfde manier gevuld wil en kan worden als de eventuele voorgangster ... laat de kast na plaatsing ook niet abrupt en akuut alleen, maar schuif een stoel bij en praat ermee over de nieuwe omgeving, spreek de hoop uit dat aan alle hooggespannen verwachting harerzijds voldaan is en dat je anders graag eventueel gewenste aanpassingen in de woonsfeer wilt aanbrengen (zowel de kast als jij weten dat een konkrete kommunikatie niet mogelijk is, maar je welwillend­heid en wens om het haar naar de zin te maken worden hogelijk gewaardeerd en de kast zal daarop van haar kant ook de moeite doen om jou te plezieren en zich niet te kapricieus te gedragen), kortom, door een kleine tijdsinvestering kreëer je een situatie zonder verliezers ...

koop nooit een royale kast met karakter als je er beter voor kunt kiezen om wat planken tegen de muur te klappen, waarop je de kratjes met inhoud kunt kwakken, die anders toch alleen maar in de weg staan, want anders ... ay, dan loop je het gevaar/risiko dat de kast zich niet bijster gewaardeerd voelt en uit hoofde van koninklijke verontwaardiging de kratjes naar buiten werkt of de inhouden ervan door elkaar gaat flikkeren (en jij was nét zo blij dat je soort bij soort op had kunnen bergen) of erger nog, laat verdwijnen - onderschat nooit de macht en mogelijkheden van woede en krankzinnige razernij (dat vult elkaar scherp stapelbaar op) - wees niet verbaasd als foto's plots verscheurd en kleding met feestelijke herinneringen ineens verknipt raken en wijt dat asjeblieft niet aan stresserend gebrek aan verleende aandacht, klaustrofobie of wat die geestelijke ziekma­kers je tegen vette betaling allemaal aan onpasselijke en ontoepasselijke nepredenen proberen te slijten, want foto's en kleding hébben helemaal geen ziel of gevoel, dat 'lijkt' alleen maar zo als ze zich in jouw direkte omgeving bevinden, je zo dicht mogelijk op de huid zitten, zeg maar ...

koop nooit een royale kast met karakter als je niet bij voorbaat zeker weet, dat je het in de buurt van de kast (binnen hoorafstand, en hou er rekening mee, dat niet alle hout even houthorig is) nooit zult hebben over wat voor een koopje ze was - beter, heb het daar gewoon nooit over, pochen is een slechte eigen­schap, zelfs zonder dat er slachtoffers bij vallen ... en besef dat kasten zelden willoze slachtoffers zijn, bedenk dat zo'n mogelijke loslippigheid jouwerzijds (drank is geen ekskuus) jou meer kan kosten dan een veelvoud van het buitenkansje dat je had bij het aanschaffen van het statige meubelstuk ...

koop nooit een royale kast met karakter tenzij je ervan uitgaat, dat de kamer, waarin de kast geplaatst wordt, óf uitsluitend door jou bezocht wordt, óf voorzien wordt van alarminstallatie of dranghekken, om te voorkomen dat kinderen met hun pap- en puddingvingers eraan komen (om het maar niet te hebben over al die ergere dingen waartoe zij in staat zijn, niet per se met kwade opzet, maar vooral uit onbenul) ...

koop nooit een royale kast met karakter als je haar gaat gebruiken voor de opslag van ongeor­ganiseerde materialen (soms kun je er mee wegkomen, als je versgewassen, nét-droge was even oprolt en aan een zijkant van een plank propt, als het de kast duidelijk is, dat dat tijdelijk is, bijvoorbeeld omdat je bezoek krijgt, en je bij eerdere gelegenheden zo'n rolprop binnen een dag omgezet had in keurig gevouwen en gesta­pelde hoopjes gesorteerde kledij, strijken is niet per se nodig, wordt alleen op prijs gesteld bij kreukgevoelige stoffen) - als je alleen maar een opbergrek nodig hebt, had je uit voorgaande al wel duidelijk op kunnen maken, dat een stellingkast in de berging een veel betere keus voor je was ... een kast is een meubelstuk, royale kasten hebben een opleiding gevolgd, en de karaktervollen onder hen scheppen er uiteraard veel eer in om in de juiste omgeving te dienen ...

koop nooit een royale kast met karakter