ter selektieve konsumptie

dd deursdag 02 12 22 - 08 18 48 + 0100
            [ref.nr. tb.cap27-09/06.15rev.]

in het kader van de sneeuw-tiendaagse dient u er rekening mee te houden dat de gemiddelde valsnelheid van een kaliber zes-vlok dit jaar dankzij de vanuit sjina en de verende staten toestromende lucht- en ethervervuiling zal toenemen met een faktor twaalf - vandaar dat in duisland de winterband verplichte kost is voor het benzine­vervoer - de angst voor sneeuwkettingen komt pas om de hoek kijken bij een versnelling faktor achttien, aange­zien daarbij venstervegers ophopingen aan de randen van uw blikveld kunnen veroorzaken, let wel, daarvoor kúnnen zorgen - met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vindt zulks pas in kontinu-dienst plaats als de versnelling een faktor vierentwintig boven normaal aanvriezend peil (nap) is - de verwachting luidt, dat kaliber vier-vlokking in deze oost-siberiale omstandigheden niet zal optreden, vandaar dat in dit bericht geen waar­schuwing daaromtrent wordt afgegeven - om kaliber acht-gedonderjaag te voorkomen (het nivo waarop de kou uit de lucht gejaagd wordt en sneeuwballen door felknijping met spierkracht vanuit 18-jarigentonus mogelijk een-op-honderd inwendige ijsvorming kunnen vertonen) heeft de regering erop toegezien dat het dagelijks rantsoen zilverjodide-bevruchting van stapelwolken verrijkt is met nukleair afval - vandaar de noodzaak tot het zeer spoedig in dienst nemen van een extra serie kerncentrales - deze boodschap dient u slechts te verspreiden op basis van het need-to-know-protokol - u dient ter voorkoming van ijsrelletjes en sneeuwgevechten dit ge­recht­bericht dan ook onder het leesbereik van nul graden te houden - het gemiddeld vriesvak van een driester­renkoelkast voldoet hier al aan, dus aanschaf van modernere apparatuur is waarschijnlijk niet nodig, gegeven het feit dat deze instellingen reeds jaren standaard zijn - onze volgende bulletins kunt u verwachten plusminus vierentwintig klingkliks na deze - een daarvan zal gaan over afgeworpen mijters en andere hoofdvervormers door gefrustreerde schaarkinderen, waarvoor du moment suprematische informatie wordt ingezameld - aan­gaande inslagbestendigheid van dubbel- en driedubbelwandige geveldelen zijn verzoeken allerwege ingediend, teneinde u hieromtrent ten spoedigste voorlichting en ander aanwijzend materiaal aangaande te treffen maatre­gelen op kleurkode te kunnen doen toekomen - vergeet u de noodzakelijke terugkoppeling niet ...

uw dienstdoend persberichtproducent hannes 03289/th/dd101201-0837u

            bewijs van echtheid skanbaar middels uv-klasse 14mhz/08mkb/00
 

kode-dekoderingssleutel - dient separaat verzonden - bij deze

dd deursdag 02 12 22 - 08 28 38 + 0100
            xxxxx [ooo] xxx [knip] xxx [ooo] xxxxx

op de plaats van de [knip] dient u uw persoonlijke tannenbaum-kode in te kloppen ... voor overige versleutelde kode raadplege u uw manuaal, editie 93, pagina 135, regel 36 (vierde kleurstelling, achtste reversiemeting) ...