maling ad finitum

overal in de wereld neemt het geweld jegens medemensen toe, niet omdat we elkaar konkreet meer dwars zouden zitten, maar vooral omdat we menen dat ons steeds meer onrecht aangedaan wordt, óns nog wel, hoe haalt men het in z'n domme hoofd ... nou ja, dat jij niet voor vol aangezien wordt, valt nog te begrijpen (precies, het feit dat je dat niet meteen begrijpt, is al reden genoeg), maar mij valt toch met geen mogelijkheid iets te ontzeggen van wat ik wil, of je moet (zonder het door te hebben) wel een heel erge tik van de molenwiek geïnkasseerd hebben ...

de mensheid is een verwaande diersoort - lemmingen hebben tenminste nog het fatsoen om bij overbevolking kollektief over de rand van de wereld te springen om zo het resterende deel van de soort een overlevingskans te bieden - de mens bedenkt in dat geval oorlogen voor een ter plekke verzonnen 'goed doel' en laat er uit on­gegeneerd gemanifesteerd egoïsme anderen massaal voor sterven (en die dwazen doen dat dan omdat ze zich door zogenaamde dienst­plicht gedwongen voelen of ze doen het zelfs vrijwillig, uit louter stompzinnigheid).

daar moet toch een andere oplossing voor te bedenken zijn, iets wat ervoor zorgt dat de machtswellusteling zijn obsessie kwijtraakt - dat het gebrek aan medemenselijkheid bij zo'n figuur daarmee niet verdwijnt, daar kunnen we dan misschien gelijktijdig ook iets aan doen - want wie gevoelloos is, blijft ook zonder die obsessie verstoken van gevoel, ongeacht of dat niet-gevoel aangeboren of aangeleerd is - of is iemand zonder gevoel zich niet bewust van eenzaamheid? - wellicht kunnen we voor een oplossing van dat gevoelige probleem wel bij de wetenschap terecht (liefst mikroskopisch klein, of zelfs op nano-formaat, dat ze het niet merken) ...

laten we ervan uitgaan, dat we allemaal beide kanten van de medaille in ons hebben, de minnaar en de moorde­naar, de verzorger en de vermorzelaar, de gever en de graaier, de uitdeler en de innemer, de ja-hoor-enzovoort - op basis van je geno- en fenotype, je bloed en je opvoeding, word je meer de ene of de andere kant opgedre­ven, in je eerste maanden/jaren gebeurt dat tamelijk passief (je dobbert mee op de golven van je omgeving), daarna kies je steeds aktiever om mee te doen of af te wijken - of je kiest, om te overleven, voor opportuun gedrag, maar je kunt alleen verontschuldigd worden voor handelingen waarvoor je geen alternatieven zag (en daarmee bedoel ik niet, dat je die niet wílde zien) - als de keuze is tussen moorden of vermoord wor­den (en je bent in staat om harder te slaan dan je tegenstander), dan zal je drang om te blijven leven je dwingen om aktief te worden - als de situatie helder (zwart-wit) is, treft jou dus geen blaam, ben je niet schuldig - ook al zegt de aangeleerde moraal "gij zult niet doden", omdat dezelfde moraal ook zegt "gij zult geen zelfmoord plegen" ...

de rustgevende gedachte hierachter is, dat in volledige vrijheid de goedheid zal overheersen, met andere woor­den, als je de keuze hebt om zonder anderen te hinderen zélf gelukkig te zijn, dan zul je die anderen hun eigen geluk gunnen, mogelijk zelfs daaraan willen/kunnen bijdragen ... hierboven kwam in een flits het woord opvoe­ding voorbij, maar dat is wel het belangrijkste woord van die hele alinea ... en op zoveel plekken tegenwoordig zo enorm verwaarloosd ... akties tegen zinloos geweld zijn prachtig, en ook heel goede voorbeelden van te laat beginnen met dweilen en ondertussen de kraan waar het bedorven water uitkomt verder openzetten ...
­
wat de hierboven gezochte wetenschappelijke hulp betreft, komen we al snel op chips, die we misschien beter alleen dáárvoor kunnen gebruiken, waar ze het beste tot hun recht komen, in rekenmachines (ook wel compu­ters genoemd), maar niet om mensen te bespioneren, en niet om gedragsverandering af te dwingen ... dat moet je overigens ook niet met chemikaliën willen doen, want je weet niet wat je doet (een voorbeeldje: badjan benji is niet gediend met libido-remmende pillen, omdat de onderliggende pedo- en verkrachterswensen een uitweg blijven zoeken, badjan benji kastreren lost het probleem daarentegen in één klap en definitief op) ...

op dit moment is chips implanteren in baby's en huisdieren een slecht idee (hoe goed het verhaaltje over snel terugvinden na weglopen ook klinkt), omdat het bespioneren in de hand werkt ... dat jij met een mobieltje ook traceerbaar bent is een vrije keuze van jou en je kunt het ding ook uitzetten (wat binnenkort weinig verandert aan je volgbaarheid), maar bovenal, je kunt het ding thuislaten of in de kringloop gooien ... chips in paspoorten, rijbewijzen, ov-sjitkaarten, pinpassen zijn allemaal fout, zolang jij niet de inhoud en de uitleesbaarheid daarvan kunt bepalen, dus gewoon niet doen ...

ekd, epd, vingerafdruk-databases, data-retentie zijn ook allemaal fout, omdat ze van iedereen een krimineel en een prooi van de kommercie maken (laten we er godwin maar niet meteen bijhalen) - de zorgverzieking heeft niks met het oorspronkelijke ziekenfonds te maken, niks met het ooit-sociale karakter van de maatschappij, maar alles met financieel uitmelken - eerlijk­heid tegen je dokter kan binnenkort betekenen dat je geen recht meer hebt op aanvullende verzekeringen, kan ervoor zorgen dat je de toegang tot de sauna geweigerd wordt (jij hebt immers een op psoriasis lijkende vorm van zwemmersexceem, o, het spijt me, dat wist helemaal niemand verder) ... gewoon omdat je met chips zoveel leuke dingen kan doen, ja, jij niet, maar zullie ...

maar goed, we waren op zoek naar een mogelijkheid om geweld en obsessie om te buigen naar liefdevol ge­drag en dat kan natuurlijk door bij iedereen een «bemin uw naaste als uzelf»-chip te laten implanteren - daar kan ik op zich niks tegen hebben, de mens als diersoort is een pest voor de wereld, dus laten we ons maar uit het bestaan neuken, sorry, vrijen, aardig zijn, liefhebben ... tot de dood er in ieder geval op volgt, dat wel ...

maar waarom zouden we daarmee wachten tot de volgende generatie de minneschoenen aan- of uitschiet, die is nu nog onschuldig, laten we globaal en massaal bij onszelf beginnen, zonder uitzonderingen, van 110-jarigen tot en met pasgeborenen (we stellen de chip zo in, dat-ie aktief wordt met de puberteit, dat-ie reageert op ver­anderingen in de hormoonhuishouding, lijkt me niet zo moeilijk, en als-ie eenmaal werkt is er geen stoppen meer), van trix tot niks, van graaier tot laaier, man en vrouw schiep hij hen, zonder hemd schiep hij hen, het is warm genoeg en de huid is lekkerder aanraakbaar zonder allerlei verpakking, we kunnen meteen ophouden met ons druk te maken over oorlogen en olie en co2 en milieu en opwarming (graag nog een paar graden extra dan maar), want over 50-80 jaar zijn er niet zo gek veel van die idiote mensen meer over ... en de aarde zelf heeft er, in millennia gerekend, niet erg lang last van, die heeft gekkere dingen meegemaakt en overleefd ...

wat ik er vergat bij te vertellen is, dat die love-chip een genetische (gentech van hogeberg/monsalto, zie mijn eerdere bijdrage aan dit forum) komponent heeft, die in ongeveer één jaar het dna liefdevol heeft aangepast, zodat er na nóg een jaar alleen maar volbloed-lovers geboren worden die dus geen chip meer geïmplanteerd hoeven te krijgen (is maar goed ook, want door al dat vrijen is er geen tijd meer om dat te doen, bovendien, wie kan die dingen nog maken), die -eindelijk ongeman­keerd échte- liefdeskinderen raken sneller in en uit de puberteit, omdat ze dag en nacht gekonfronteerd worden met kopulerende medemensen (schaamte verdwijnt, waar textiel niet gebruikt wordt, let op mijn woor­den, en bovendien, al dat tijdverlies met die knopen en strik­ken en ritsen) - die kinderen hoeven ook niet naar school, want waarom zou je leren wat je aangeboren is (en daarnaast, wie gaat er lesgeven, als de liefde roept?) ...

twee generaties verder begint het gebrek aan technische kennis en de slechts op liefdevolle aanrakingen ge­richte fijne motoriek op te vallen omdat de huizen omvallen, maar wat maakt het uit, liefhebben kun je ook in de regen en tussen de bomen ... nog een generatie verder (de bevolking is eerst explosief toegenomen, en ver­volgens net zo hard gedecimeerd, want niet alle in het wild gevonden planten zijn even eetbaar) komt de ware aard van de firma monsalto boven: de tijdbom, die ze eertijds (je weet wel, generaties geleden, zo rond ... eh ... klokken en het rekenen in jaren zijn allang afgeschaft, familiebanden blijken losser dan jij nu voor mogelijk houdt, maar het was ergens in de tijd dat jij nog niet uit de tijd was) ook in hun plantezaden had­den ingebouwd en die voor onomkeerbare steriliteit zorgde (dat was namelijk een goed argument voor klantenbinding) ...

nadat dus de laatste generatie zich sufgepompt had en honger leed en kinderloos bleef en tijdens het laatste orgasme doodviel, was de aarde vrij van beschaving, althans van dat wat de hedendaagse beschaafde mens daaronder verstaat ... ergens in de regenwouden van borneo en langs de bovenloop van de amazone leefden nog een paar kleine stammen van kleine mensjes (de reuzen onder hen waren max 1,50m lang) die zonder het te weten en zonder het te willen het meesterschap over de aarde leken te hebben georven (geërfd mag ook, hoor), maar ze vonden het prima zo, en ze bleven lekker in het woud rondfietsen (o nee, ze hadden wel vuur gevonden, maar niet het wiel ontdekt), en het woud vond het prima, kon eindelijk weer volop doorgroeien, en de zee vond het prima, zelfs koraalriffen groeiden weer aan, er ontstonden nieuwe walvissoorten (wel wat kleiner dan die jij kent, want de zee is op sommige plekken toch wel wat warmer, en van hitte krimpt een diersoort, pigmeeën vind je niet op de polen, logisch, die zijn nu ook uitgestorven, want die waren bekend bij de 'beschaafden', dus ge-chipt), de nieuwe wouden namen bakken co2 op uit de lucht, dus al gore hoefde zich niet langer in z'n graf om te draaien (uit schaamte voor al die duizenden onzinnige vliegmijlen die hij teveel maakte om zijn mede­mensen ervan te overtuigen dat ze minder moesten vliegen, want milieu-technisch was dat een grote ramp) ... en misschien stierven onze lichtbruine boommensjes wel uit, tijgers schijnen weleens van eetpatroon te wisse­len (er moet toch zeker één diersoort zijn die invulling geeft aan het begrip trendy, of mode, of hype) en mens is weer eens wat anders dan altijd maar die piepende resusaapjes van hap-slik-weg ...

aha, volgens mijn oortje is het nu tijd voor vragen uit de zaal - roept u maar:

waarop vindt selektie plaats, want het kan zijn dat twee bokken op één geit vallen? - wacht er dan eentje keurig zijn of haar beurt af of zijn we niet meer kieskeurig en gaat het enkel nog om de daad in plaats van het spel?

vooralsnog bepalen feromonen met wie je de koffer in wilt duiken, ik neem aan dat het implantaat daar nauwe­lijks verandering in zal brengen - maar misschien wel, een klein beetje, want stel je voor, dat er geen aantrek­kelijk ruikende bokken of geiten in de buurt zijn, het hangt er maar net vanaf van welke soort je houdt, en die chip eist dat je het huppelende spel gaat doen, dan zul je voor een tweede keus gaan, of een derde - die nieuwe, tijdelijke huppelgenoot (m/v) van je was zelf ook al niet op jou afgevlogen, dus ook voor die ben je waarschijn­lijk geen top-ruikertje, lijkt me geen probleem ... en jouw bedachte kasus van twee bokken die op één geit willen, beschouw ik als even niet goed genoeg doordacht of geformuleerd (want het alternatief duidt op de aanwezigheid van behoorlijk achterhaalde intermenselijke ideeën, alsof het de bok is die bepaalt) ...

in het uitzonderlijke geval dat er van één soort beduidend meer exemplaren in de kudde zitten dan van de andere, gaat gewoon de wet van het beest gelden, als ik een grotere bak feromonen rondstrooi dan de anderen, tekent dat mij als een alfa-mannetje, mag ik dus eerder kiezen dan de kleinere bakjes, zo simpel - en een ander mannetje, dat mijn alfa-schap in twijfel trekt, mag een geurwedstrijd met me uitvechten: we gaan tegenover elkaar staan te stinken en de vrouwtjes kiezen de lekkerste lucht - als ze dan eerder voor de 'rivaal' kiezen dan voor mij, dan zal zijn feromonenbak groter worden en de mijne kleiner, zo gebeurt dat al een paar miljoen jaren, dus niks nieuws onder zon of maan ... volgende vraag ...

jij zei, dat "schaamte verdwijnt waar textiel niet gebruikt wordt", dat is nu natuurlijk ook al zo, maar het maakt de boel wel veel minder spannend, voor mij blijft het wel "leve de charmante aankleding".

textiel is in mijn ogen een zwaar overgewaardeerd verpakkingsmiddel, daar heb ik totaal niks mee, dus een bepaalde vorm of kleur of weefsel maakt mij niet warmer of kouder naar iemand toe - ik geef toe, dat kleding in eerste instantie mee kan helpen bij het trekken van de aandacht (hoewel het ook een negatief effekt kan hebben), maar daarna, en zeker voor wat betreft het minnespel doet het mij niks, verleiding gebeurt door de persoon en de natuurlijke geur die die persoon me toezendt en die jammer genoeg sinds de renaissance, of iets eerder of later, voortdurend harder gemaskeerd wordt door kunstluchten, parfums, deo's, sprays - naarmate mensen een slechtere neus krijgen, onder andere vanwege alle nepluchtjes waarmee ze zich omringen, gaan ze daarvan ook steeds meer gebruiken, hetgeen soms leidt tot het bedwelmd omvallen van de potentiële slacht­offers (o nee, dan zijn ze dat niet potentieel meer, maar wellicht zijn ze niet getroffen op de gewenste wijze) - mensen die roken, verpesten hun eigen lijfgeur - mensen die zich niet behoorlijk wassen, houden overtijdse luchtjes bij zich - afijn, op dat gebied valt nauwelijks wat nieuws te bedenken ...

ik geloof niet op jouw nivo in die feromonen, want volgens mij zijn er ook mensen, die geen reuk hebben en ik denk dat het allemaal veel zintuigelijker is.

je hebt gelijk met die zintuiglijke opmerking - reuk is een van die zintuigen en we ruiken niet alleen met onze neus, hoe verklaar je anders dat soms ook nietsruikenden op de vlucht slaan voor een brand die nog niet zicht­baar en hoorbaar is (en zonder dat ze aangestoken worden door de vluchtneigingen van anderen)? - netzogoed als blinden leren zien door met hun oren een beeld van de omgeving op te bouwen (weleens van 'klakkers' ge­hoord?) en doven een ontploffing met hun wangen horen, kunnen reuklozen proefruiken ontwikkelen (ruiken zoals slangen, met de punt van hun tong, ruiken en proeven zijn redelijk aanverwante waarnemingen) - feromo­nen zijn namelijk te vluchtig om bewust door de neus opgemerkt te worden, misschien ruiken we die wel met onze traan- of speekselklieren (ik ben geen wetenschapper, dus vergeef me mijn gebrek aan kennis) - feit is dat elk mens erop reageert, vanaf het moment dat z'n produktie- en receptiemogelijkheden zich ontwikkelen ... misschien dat jij door teveel nepluchten in je omgeving je vermo­gen om feromonisch zuiver te kunnen ruiken een beetje de verpietering in geholpen hebt, 't zou zomaar kunnen ... waardoor wellicht ook de noodzaak van versierende kleren de rol van het pronken met je eigen veren heeft overgenomen (en als ik dat dan enigszins uitvergroot, krijg ik ineens medelijden met 90% van de mensheid, die z'n heil zoekt in uiterlijk vertoon en kunstmatig versterkt "me tarzan, you jane"-geroep, terwijl dat in de film juist een erg sterk symbool was van/voor het onvermogen van de kamera om geuren de zaal in te strooien ... nog peultjes, iemand?

ik krijg wel ogenblikkelijk herinneringen in beelden of sferen op het moment dat ik met een geur gekonfronteerd word, net zoals jouw woord peultjes me nu het water in de mond doet lopen.

dat doet me deugd, want daaruit blijkt de onverbrekelijke samenhang tussen je zintuigen en je geheugen en handelen, zowel indertijd als nu ... zullen we?

ik begrijp de vraag niet.

uitzoeken hoe het voelt om ge-chipt te zijn?

jij bent wel een heel vrije vogel, niet?