Toen Juldy pas aan het vertellen was, kwam Gret Memardik eraan in haar wagentje. Ze bleef staan luisteren, en pas nadat Juldy ophield met praten, deed Gret haar mond open: "dat heeft Sprook je niet verteld, Juud, dat sprookje heb je zelf gebakken. Sprook heeft óók wel eens acht winden in een verhaal gebruikt, maar daar houdt het mee op. Waarom zei je niet dat het jouw verhaal was?"

"Omdat Spróok de sprooktelder was", zei Juldy terwijl ze haar schouders ophaalde, "en het hád best een van zíjn sprookjes kunnen zijn".

"Ja, dat had gekund, dat ben ik met je eens. Vorig jaar", kraakte Gret, "zei Sprook dat hij de volgende sprooktelder al gevonden had, maar dat die nog erg jong was, en hij zou nog een paar jaar wachten voor hij met die persoon zou gaan praten, en misschien was die persoon dan al wel naar hém toegekomen. Nu is Sprook dood, dus hij kan zelf geen voeling meer krijgen met die persoon, daarom doe ik het maar: Zou jij sprooktelder willen worden, Juldy?"

"Ik vind het niet leuk dat je grapjes maakt over Sprook, of over mijn verhaaltjes, Gret".

"Meiske, ik maak geen grapjes, Sprook noemde jóúw naam, ik heb je net horen vertellen, en hij had gelijk, maar wat ik me afvraag, is hoe hij dat toen al wist, want ik vond de verhaaltjes die je vorig jaar rondstrooide helemaal niet zo goed".

"O, nou ja, maar vond je dat verhaal van net écht goed?" Gret knikte.

"Ja, wat moet ik nou zeggen", Juldy kreeg een tamelijk roodgekleurd hoofd, "natuurlijk wil ik sprooktelder worden, maar ik ben bang dat ik dat nooit zal kunnen, zeker niet zo goed als Sprook".

"Je moet ook niet proberen het net-zo-goed, op dezelfde manier dus, te doen als Sprook. Jij bent Juldy en niet Proge, jij moet je eigen manier van vertellen ontwikkelen. Voordat Proge Sprook werd, wilde hij óók Mareel nadoen, en gelukkig is hij óók zijn eigen weg gegaan", zei Gret, terwijl ze haar wagentje omdraaide, "denk er nog maar eens over na, vrouwke".

Ze zwaaide naar de drie vrienden en reed terug zoals ze gekomen was, snel en stil. Stil waren de drie ook, maar snel is anders.