taal- en tetterkunstige terminologie
ook wel genaamd
taal- en tetterkunstig tekstbreiwerk
                zie bijvoorbeeld talliteratie*

ondertitel:
duizend begrippen die je intelligentie op scherp zetten (of de mijne er als niet bijster helder
formulerend of zelfs slaapverwekkend uit laten zien) ... laat ik vooropstellen dat tellen niet
mijn sterkste kant is, dus dat ik er enkele termen naast kan zitten aan deze of gene kant ...

bijna alle woorden die in verouderde spelling met een -c- geschreven, maar met een -k- uitgesproken wer­den, zijn nu uiteraard te vinden onder de -k-, waar ze thuishoren, op een of twee* geleende* uitzonde­ringen na dan toch - voor de gemiddelde taalgebruiker is het namelijk volledig oninteressant om uit de schrijfwijze van een woord op te kunnen maken dat de herkomst ervan in het latijn of grieks lag ...

dat de -c- (als -s- uitgesproken), de -q- (-k-/-kw-) en de -x- (-ks-) niet hetzelfde lot overkwam, dat heeft andere redenen, waaronder dat die letters dan/daardoor als zelfstandige letterlijkheid uit het alfabet zouden verdwijnen en ik ben tegen élke vorm van moordpleging, behalve op muggen en motten die na drie duidelijk geartikuleerde waarschuwingen en wat armgeflapper tóch hinderlijk blijven doen, zulks in tegenstelling tot bijvoorbeeld huis, tuin en keuken tuin- en buurtwespen die (per volk) al ruim dertig jaar aan één waarschu­wing (aan één van hun vertegenwoordigers) per jaar genoeg hebben - even goede vrienden ...
 

— tweede terzijde —

daarnaast zul je, als lezer (m/v/n) dwalend over deze pagina, niet anders dan met mij dienen te konstateren, dat het merendeel van wat er hier had horen te staan, zich nog vrij struktureel schuilhoudt - soms zichzelf als term wél laat zien, maar zonder uitputtende of zelfs summiere uitleg van wat daarmee bedoeld of wat daar gemeenlijk onder verstaan wordt - het jagen op woorden is geen sinekure, of, in feite, letterlijk beke­ken, juist wel, want je wordt er niet bij omringd met zorg(vuldigheid), je mag je eigen zoekmethode ontwikkelen, als in 'zoek het maar uit' ...

uiteraard waren de scheidingskriteria niet volledig dichtgetimmerd bij het vullen van deze verzameling - taal en termen zijn levende wezens die in een kooi het loodje leggen - zodat het je niet hoeft te verwonde­ren, dat er af-en-toe een lemma* opduikt, wat zo op het eerste gezicht beter zou passen in een schijn­baar simpel maar uiterlijk uiterst normaal beschrijvend woordenboek ...
 

— tvierde terzijde —

het opeens verdwenen tussendoor geglipte terzijde (meteen hierboven, waar het nu dus niet meer te vinden is) ging over het onuitsprekelijk belang van deze begrippenlijst voor de rest van de mensheid die zowel het nederlands als het lezen machtig is en die meer begrip wilde krijgen voor mogelijke redenen achter en bedoelingen van formuleringskeuzes van auteurs bij het overbrengen van emotionele kleuring van hun geschriften - misschien blijft deze minder nadrukkelijk uitgeschreven herziene versie wel in beeld (maar anders probeer ik het op 'n andere manier nog wel een keer, en opnieuw, en zo vervolgens) ...

sommige begrippen (in de verklaringen van andere termen) werden gekursiveerd* en voorzien van een asterisk* - door op zo'n sterretje te klikken, verspringt het beeld en krijg je als bezoeker uitleg over het betreffende kursiefje* (dat was althans de bedoeling, maar helaas is, zoals ik al eerder opmerkte, nog niet de hele lijst ingevuld en uitgeklaard) - door vervolgens op de vergeelde regel met een randje (die je met herken­bare regelmaat tegen kunt komen) op de dikke punt (.) links, vóór "terzijdes, a, b, c, d, etc ..." te klikken, spring je weer terug naar waar je net was - en dat hoort wel zowat altijd goed te gaan ...
 

— tvijfde terzijde —

voor wat betreft de betekenissen van allerlei begrippen die met schrift/schrijven en drukwerk/drukken te maken hebben, vind je elders op mijn websites veel uitgebreidere afdelingen: het handboek grafische technieken* en de taaldruknomade*, waarbij de laatste vooral gericht is op (re)produktiemethoden, waarvoor een groot deel van het taakverlichtend materiaal door handige mensen zelf gemaakt en/of in elkaar gezet kan worden ...

verder vind je op deze webstek onder andere ook nog het alfabekathany*, een binnenzak­woorden­boekje voor verlegen romantici, soms wel grafisch in z'n omschrijvingen, maar weinig technisch, gelukkig maar, niks zo prettig op dit gebied als zelf ontdekken ...
 

— tlaatste terzijde —

en dan ineens wijkt ergens de alfabetische volgorde van de lemmata* zomaar af van de normaal te verwachten opeenvolging van vermelde zaken (zoals bij auk-* en aktorieel*), maar dat is niet zonder goede reden ... zoals ter plekke bij zorgvuldige lezing dan ook zal blijken ...
 

invisibletextandallthatjazz

wil je verder met deze afdeling (het korte werk wordt bij vlagen aangevuld, kom gerust terug),
stootte je hierboven op een lakune - of ga je liever naar de start-bladzijde - 't kan allemaal ...