Nadat Streeb en Kruyper gegeten hadden, stelden ze een plan op, om zo weinig mogelijk tijd te besteden aan alle dingen die nog gedaan moesten worden vóór ze met hun eigenlijke werk konden beginnen, opgerolde slaapzakhet openen van de tempel en het bestuderen van al wat ze erin zouden vinden.

ingepakte spullenEen van de eerste dingen die gedaan moesten worden, het verplaatsen van het kamp naar vlakbij de tempel, zou de achtergebleven Igwanezen voorlopig wel bezig houden. Zo gauw als de tempel open was, zouden de professor en Joost al wat ze echt nodig hadden, slaapzakken, eten en drinken, lampen, pen en papier en hun boeken, in de tempel brengen, zodat ze daarna niet elke avond hun werk achter hoefden laten. Bovendien zou er veel minder tijd verloren gaan, ze konden meteen doorgaan met werken, als ze uit hun slaapzakken gekropen waren.

Onder leiding van de professor begonnen de Igwanezen met het verplaatsen van het tentenkamp.