print deze pagina

 
woordverklaring en andere hard te kraken noten
 
 

korte verklaring van gebruikte moeilijke woorden, in alfabetischealfabetisch: volgorde, in de betekenissen die op bovenstaande van toepassing geacht mogen worden:

 • alfabetisch:
  1. gerangschikt volgens de gezamenlijke lettertekens van een spellingsysteem in een afgesproken volgorde (om dit te begrijpen moet je in ieder geval kunnen spellen). [ terug naar de tekst ]
 • argument:
  1. een stelling op grond waarvan men een conclusie trekt, iets betoogt of bewijst;
  2. tekst die bij een discussie, voorafgaand aan de eigenlijke discussie, wordt voorgedragen om de discussie op gang te brengen. [ terug naar de tekst ]
 • argumenteren:
  1. redetwisten (elkaar met redenen bestrijden);
  2. bewijsgronden aanvoeren (voor of tegen iemand of iets). [ terug naar de tekst ]
 • aspiratie:
  1. (letterlijk: het aangeblazen zijn) het streven, haken naar iets (hogers), verlangen (een groot werk tot stand te brengen) ... [hier echter eerder: opgeblazenheid]. [ terug naar de tekst ]
 • automatisch:
  1. [hier vooral van toepassing:] niet aan de wil onderworpen, buiten de wil of het bewustzijn om (geschiedend), zonder nadenken;
   ('automatisch' heeft nog véél andere betekenissen, maar daar zit allemaal iets doelbewusts in, en bij D&B berust dat doel steeds uitsluitend op toeval, en natuurlijk pegelgerichtheid). [ terug naar de tekst ]
 • barrière:
  1. versperring, aangebracht om anderen te belemmeren een bepaald doel te bereiken (waar je soms ook zelf last van kunt hebben, als je jezelf bijvoorbeeld buitengesloten hebt / voelt). [ terug naar de tekst ]
 • communicatie:
  1. (gelegenheid tot) uitwisseling van gedachten
   1. mondelinge, schriftelijke, verbale communicatie;
   2. in wijsgerige communicatie worden alle dingen bekeken door het oog van een ander;
  2. verbinding (in ~ staan met iets of iemand). [ terug naar de tekst ]
 • contraproductief:
  1. nadelig voor de hoeveelheid en hoedanigheid (kwantiteit en kwaliteit) van voortgebrachte goederen (waaronder diensten) en de bevrediging van maatschappelijke behoefte door inspanning en arbeid. [ terug naar de tekst ]
 • conversatie:
  1. gesprek als vorm van maatschappelijk verkeer;
  2. alle gesprekken die bepaalde personen met elkaar voeren. [ terug naar de tekst ]
 • criterium:
  1. maatstaf bij de beoordeling of iemand ergens geschikt voor is (synoniem: toets). [ terug naar de tekst ]
 • discussie:
  1. gedachtewisseling, redetwist, uitgesproken geschil. [ terug naar de tekst ]
 • forum:
  1. een of meer deskundigen die een inleiding houden over een bepaald onderwerp en die daarna daarover in discussie treden met elkaar en met het publiek. [ terug naar de tekst ]
 • frustratie:
  1. je wordt geblokkeerd, gedwarsboomd of anderszins verstoord in het verwezenlijken van doelgerichte acties (je kunt om een of andere reden gewoon niet doen wat je wilt, bijvoorbeeld je werk), dat levert in eerste instantie een gevoel van teleurstelling op, dat kan leiden tot een emotionele toestand die hopelijk leidt tot gerichtheid op het wegnemen van de blokkade (zodat je naderhand gewoon weer je ding kunt doen). Helaas kan het ook leiden tot apathie of zinloos gedrag. [ terug naar de tekst ]
 • halo:
  1. ongewenste lichtkringen in drukwerk, met name in afbeeldingen;
  2. ander woord voor aureool: stralenkrans om het hoofd van heiligen; (figuurlijk, ironisch:) sfeer van [schijn]heiligheid enz. [ terug naar de tekst ]
 • hypocriet:
  1. huichelachtig: zich anders en beter voordoend dan men is, met name in woord en gebaar. [ terug naar de tekst ]
 • informatie:
  1. het vragen naar, het zich verschaffen van, of het inwinnen van gegevens die leiden tot kennis of inzicht. [ terug naar de tekst ]
 • monoloog:
  1. een gesprek (of deel daarvan) waarbij één persoon langdurig aan het woord is terwijl anderen luisteren (in dit geval: er niet tussen kunnen komen). Dit in tegenstelling tot een overleg, waarbij sprekers en luisteraars elkaar in die rollen afwisselen (dit heet dialoog). [ terug naar de tekst ]
 • motivatie (ook: motivering):
  1. het geheel van factoren (ook aandriften en beweegredenen) waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt;
  2. de sterkte of intensiteit van de innerlijke gesteldheid die iemand brengt tot het verrichten of nalaten van iets. [ terug naar de tekst ]
 • spanjool / pit [*6*]:
  1. (term uit de drukkerswereld:) stofdeeltje dat op af te drukken origineel plakt, dat zichzelf mee afdrukt, en waaromheen een onbedrukte halohalo: zichtbaar is. [ terug naar de tekst ]
 • status:
  1. plaats, hoedanigheid van personen die bepaalde gevolgen met zich meebrengt (en dan bedoel ik natuurlijk niet een stoet lakeien en hofdames, al zou je dat willen, als D&B zijnd). [ terug naar de tekst ]

andere noten:

 
0*     Iemand vroeg of de computers met elkaar verbonden konden worden in een net werk, waarop een ander zei: "Omdat jullie niet met elkaar kunnen praten, moeten de computers dat maar doen, deueueu." [ terug naar de tekst ]

 
1*     Een gevleugelde uitspraak over de diepe motivatie van de Directie: "Ik zit hier alleen maar, omdat ik graag directeur voor mijn naam heb staan." [ terug naar de tekst ]

 
2*     Sommigen vonden het zó fijn, dat ze zich op een vrije dag voelden alsof ze gevangenen waren die een dag proefverlof hadden en de volgende dag weer vastgezet werden. Wat je lekker vindt. [ terug naar de tekst ]

 
3*     (IANS UYTNEMENTHEYT)
Ian neemt waer hij nemen kan,
Uyt de Borsen, uyt de sacken,
Uyt de kisten, uyt de packen,
Uyt den ketel, uyt de pan:
Ian is een uytnemend man.
    ('uytnemend' hier heeft dezelfde betekenis als het huidige uitstekend of uitmuntend.) [ terug naar de tekst ]

 
4*     In plaats van kopieerpas had ik ook giropas of portemonnee kunnen schrijven, het gaat er om dat het iets is waar die ander veel waarde aan hecht, of iets wat veel waard is, dat kunnen twee heel verschillende dingen zijn.
D&B bijvoorbeeld wilden dat geld maar één kant op stroomde, namelijk van búíten deby naar bínnen, en als er ooit iemand betaald moest worden, dan was het net alsof die persoon iets onredelijks vroeg, veel geld voor weinig werk, terwijl het altijd neerkwam op een minimale fooi voor vreselijk veel en meestal ook nog zwaar werk. Oogdop omschreef dat ooit op deze manier: "het bestuur haalde poenig uit: 'U lijdt aan geldzucht'." [ terug naar de tekst ]

 
5*     Wellicht waren de verdwenen pegels van lieverlee uit de kar gevallen die het beeldmerk was van de verkleuring van deby, mogelijk werden er onderhands veel pegels aangewend om de wielophanging van die manke wagen te verbeteren. Allemaal mogelijk, maar niet zo heel erg waarschijnlijk. Vind je het niet typisch dat door dat hotse-botsen iedereen uit beeld verdwijnt, de E (van Eerlijkheid?) wordt zelfs vermalen. Ach kom, ze laden gewoon een nieuwe ploeg in de wagen en ploeteren voort. [ terug naar de tekst ]

 
6*     Ter overweging: misschien moeten we HardeBol en de 'pit'-tige spanjool met elkaar in contact brengen: HardeBol is de ster zónder pit, en die ander staat er juist gelijk aan, zoals je in de woordenlijst kunt zien ... uit een combinatie van die twee komt een ster voort, dat zij moge schitteren in de hel. [ terug naar de tekst ]

 
7*     Het latijnse woord agio komt van het werkwoord 'agere' (betekent onder andere: [1] in beweging zetten, [2] wegdrijven,[3] roven, [4] plunderen) en in het kader van onze actiegroep betekent 'agio' dus: 'ik zet in beweging'.
Laat nou in het woordenboek (zie: gebruikte boeken) alleen een héél andere betekenis staan: "[...] Gunstig koersverschil ten opzichte van de nominale waarde (oorspr. van geldsoorten, later ook van geldswaardig papier, zoals wissels en aandelen, gezegd) [...]" en dan denk ik meteen aan de derde en vierde betekenis van 'agere' ...
Het blijft maar over geld en andere waardevolle zaken als pegels gaan (zouden D&B in noot 4 hierboven dan toch gelijk hebben, gaat het alleen om geld, of kunnen zij simpelweg alleen maar dingen zien die in geld zijn om te zetten). [ terug naar de tekst ]