vraagbaak

de vragen over het spellen en stellen van geschriften gingen vaak over zeer specifieke kontekst-gebonden problemen - een paar daarvan zijn toegevoegd aan mijn artikelen over de spelling van het nederlands, de andere waren niet algemeen genoeg (te maken) om interessant te zijn voor iemand anders dan de vraagsteller (m/v).

de antwoorden op de meeste vragen (aangaande grafische technieken) die mij gesteld werden, heb ik nadien ook verwerkt in de pagina's van het handboek - het heeft dus weinig zin om die hier te herhalen.

een aantal vraagstellers stelde voor dat ik hun werkstukken kant en klaar zou afleveren, dat leek me geen goed idee, wat dat betreft is het zoeken naar informatie dankzij het internet toch al behoorlijk versimpeld (en ik betwijfel of leerkrachten hun leerlingen wel genoeg wijzen op het feit dat wat voor niks is, ook vrij waardeloos kan zijn).

afijn, wat er aan beantwoorde vragen dan nog overblijft, volgt hieronder (wanneer en waar dat nodig en/of zinvol is, zal ik dat in rubrieken doen).

herstel, het is de bedóéling dat hieronder die vragen en antwoorden komen, vooralsnog blijft het wat behelpen met de twee volgende voorbeelden.