universiteit van amsterdam

helios

De naam van deze studentenvereniging voor neerlandici komt van 'Historie En Letteren Is Onze Studie' (stamt uit een tijd dat de subfakulteit Geschiedenis nog een hechtere verbinding had met die van Neerlandistiek dan heden ten dage, eh, ik bedoel, toen, 1973 enzovoort).


voorzijde eerste nummer heliograafvoorzijde derde nummer heliograaf

deze pagina zal ik vanzelfsprekend nog van verdere inhoud voorzien