Flash 4 - web animation

Ken Milburn & John Croteau

origineel omslag

omslag van de
oorspronkelijke uitgave
 

het staat wel fraai op mijn c.v., maar door tijdgebrek is het me niet gelukt het héle boek te vertalen, ik heb de hoofdstukken 9, 12 en 13 terug moeten geven ... het deel dat ik wèl vertaalde omvatte ruim 350 van de 430 pagina's (waaronder de intro's en aanhangsels) waarbij ik een behoorlijk aantal door de originele schrijvers gemaakte fouten corrigeerde (waarschijnlijk door hen gemaakt omdat ze tijdens het schrijven met beta-versies van het programma moesten werken) ...
omslag vertaling 
je kunt dus rustig zeggen dat het door mij vertaalde een stuk beter was dan het engelse origineel ... ook al nam de uitgever in de beeldbijlage achterhaald materiaal op.
 
het was een (in)spannende bezigheid, en mijn kennis van flash 4 nam er wel 'enigszins' door toe.

 

 

 

omslag van de vertaling