klein-offset (de tekst op de binnenpagina werd samengesteld uit wrijfletters).