posi - nega - info - doku


en dat terwijl we toch wel zeer zwaar tégen
dit soort populistische afkortingsmetoden zijn ...
louter luiheid, een andere reden kan er niet voor zijn,
wie liefheeft, heeft geen haast, of is dat te retro naar jouw id?
 

u kunt nu terug naar het scherm, waarin de eindverantwoordelijken met namen worden genoemd, of naar de vorige pagina, maar u kunt ook kontakt opnemen met de beheerder.