1. een jong poesje laten zien in plaats van de tijger;
 2. een leugen die geschreven, zal bekleven;
 3. dubbelopping bijna, is wat op papier staat ongelogen, of juist...;
 4. (familiale geldpers:) een reçuutje, daar hoef je niet naar te vragen: "papiertje, m'n tíng" (uit: de vier is diep genoeg, 1982);
 5. geparfumeerd schrijfblok, meestal mentaal geurend;
 6. draaiorgeltje tijdens het ontploffen;
 7. (zie ook: 'afblazen').
 1. stopbaar;
 2. namaakklok;
 3. gezelschapsklingelaar;
 4. fa-klok (zie ook hier en daar);
 5. in het klokkenspel de klok die de grondtoon voert, en geen deel heeft in de melodie (zeg maar: de ritmesektie van de toren).
 1. paradoxaal, tegenstrijdig;
 2. tegenwerking;
 3. parade- en/of stokpaardjes;
 4. parodistisch (zelf al!);
 5. para el don, voor meneer;
 6. para la donya / doña, juist, voor mevrouw;
 7. per adres recht(s) achter dienstencentrum (ja, maar welk...);
 8. paraderen;
 9. geschokt, dooreengerammeld paard.
 1. geschokte (soms nog heftig natrillende) paardenrennen;
 2. ongestofte paarderen;
 3. op en neer lopen tot het schoon eraf is.
 1. nogal koude vertoning (zie ook: 'parad');
 2. nogal roodhuidige, scherpsmakende, maar lege moestuin;
 3. voor, in de richting van, de mist (uit)lopen.
 1. levenswijze, de kluizenarij voorbij;
 2. alertheid, wapening, voetvastheid (zie ook: 'katesway');
 3. impermeabel, houdt binnenvocht binnen en buitenvocht buiten, niet erg in zwang, evenmin bevorderend;
 4. gezegde heuvelbeveiliger;
 5. rondgetrokken hellingwal ter bevordering van gewielde verplaatsing.
 1. niesproestend passeerbaar;
 2. gescheurd vergeeld behang;
 3. opwekkend foutje met veel honger.
 1. iemand een verdorven natuur opdringen;
 2. beschaving die kaakslag opliep (zie ook: 'overtuig');
 3. schokpiemelaar (zie ook: 'vermantelen');
 4. zonder aandacht ervoor zorgen dat een ander degelijk wordt;
 5. jouw verlies van jouw uitzicht (zie ook: 'telenada').
 1. uitermate gevoel;
 2. kegel van de pijn;
 3. kwelpers.
 1. bijvoeglijkheid van uitermate gevoel;
 2. moeite, verdriet (itt fijne in: "als pijne en fijne twee lingen zijn, wie gedenkt er dan het mijn", uit: geitebont en bereborst, 1994).
 1. is pijne, maar dan met dodelijke afloop (zie ook: 'bootsen').
 1. in 'wat een pindak':
  1. iemand die zichtbaar in de dem zit, en er anders hóórt (bij het uit de trein kijken hem of haar daarop wijzen);
  2. instortende betonbouwval, ingestort bonbonhuis (zie ook 'pindakrot' en 'rotsen').
 2. in 'uit je pindak gaan':
  1. niet het spréken van bloementaal, maar het éten ervan veroorzaakt dit lichtjes;
  2. wat denk je dat er gebeurt als de schakelkaste de plus of de min blijkt, of jij de verbindende faktor blijkt;
  3. van woedende teleurstelling als er gans geen beleg te nutten valt;
  4. boven je stand wonen in woorden, maar wegspoelen bij het kleinste drupje hemelwater;
  5. stevig 'spoelen' op een bijna lege maag, en wel stug drinken...
  6. (zeer explosieve term uit de bouwkunde:) als de pas ontkiste mattenvloeren met tnt worden schoongewassen ipv met zoutzuur en iemand laat de fles vallen;
  7. iemand snijdt je steeds de juiste antwoorden af, ja, dàt is om uit je kortgeknipte haar te springen.
 1. daar gaan we naar toe: de muurfilm, de wandbios;
 2. schootcomputer met afgekoppeld beeld;
 3. je woorden kamerbreed kracht bijzetten.
 1. muur met vleugeltjes;
 2. vleugeltje aan de muur;
 3. rode vlek op het behang;
 4. en weg is-t-ie;
 5. bespatte ruit;
 6. onder de radar blijven, ay, iets te veel;
 7. vervoermiddel van magiërs (zie ook: tapis).
 1. vlijsel;
 2. zet;
 3. (eig 'pr-lant':) snorrend, maar niet vooruit te branden.
 1. wetenschap, maar meestal slechts in samenstelling bestaand;
 2. onderzoeksmetode die geen grond te diep, geen water te hoog gaat.
 1. ineens bereikt;
 2. schrijfblok;
 3. verboden voor plotters en andere koersers;
 4. einde van berekening door verscheiden van meters;
 5. toneelschrijvers ongewenst;
 6. einde van vermenging van een met seling;
 7. door ophouden schaap geschoren;
 8. schuim op hoofd van intrigant(e);
 9. niet meer vanaf de heuvel naar de bewegingen kijken, maar aktieve deelname;
 10. gelijktijdige stand vóór en àchter de camera;
 11.  
 1. sprokkelen, verzamelen;
 2. alleen de aangroeisels te eten krijgen;
 3.  
 1. kenmerk van tapigheid (zie zo: taap);
 2. zich het huis uit behangen (want nooit vorige affichering afsteken);
 3. niet anders kunnen dan zich opstellen;
 4.  
 1. voorvouw;
 2. dierlijke vluchtreaktie voor nadering;
 3. wuivende pluim als inleiding op knieval (ouderwets, maar doet het altijd leuk op partijtjes en als je niet weet dat echte romantiek zich op een ander nivo (= andere plek) afspeelt;
 4. voorkeursrechtspraak.
 1. evt evenzogoedmooi (lelijk).
 1. in 'o, wat koos je lief, praat je priet': iets in mij kan niet geloven dat dit echt (gemeend) is;
 2. prikkelend geluidje;
 3.  
 1. speldenkussen;
 2. spijkerbed;
 3. brancard met aansporing;
 4. stekelige surfplank met rijbevoegdheid;
 5. hallucinogene ligging;
 6. uiterlijke slaapplaats door stroomstoot;
 7. had zojuist eerste drogerings ervaring (zie ook: 'wekwalm');
 8. goudstaaf die bij aanraking lood blijkt;
 9. brandnetelstruik die over jou valt;
 10. stapelbloem van verkeerde wiersoort in het eten verwerkt, leidt tot jeukende huiduitslag.
 1. aalvormige zoetwaterduivel;
 2. wandelende netel;
 3. beurs vlak voor crisis;
 4. goedgeleidende houten plaat uit aaneengelijmde smalle latten, als scheidingswand of vloeralarm gebruikt;
 5. iemand die van de verkeerde wierbloem gegeten heeft, voelt niets anders meer na de eerste twee dagen buikloop.
 1. iets zinnigs te berde brengen;
 2. iets verfrissends opwervelen;
 3. drukverhoging veroorzaken;
 4. stekels scheppen met stekelriek;
 5. stekels ter aarde werpen dmv katesway;
 6. stekels naar de aarde buigen met sledgekate;
 7. alleen de foto's hebben en niet de beschikking over het origineel.
 1. heet gefixeerd;
 2. (arch) ronde bouwstijl, elfde en dertiende eeuw, die zich kenmerkt door opgerekte verhoudingen, enigszins zoals de schilderijen van modigliani omgaan met 's mensen proporties;
 3. lunaire ongewenstheid.