onverbeterlijk

alhier, december 2015.

Het probleem met verlegen schuchtere en andersoortige verliefden is dat zij zich niks wensen aan te trekken van de goedstbedoelde aan-, af- en ontsporingen, want zulksoortige aanwijzingen gelden altijd immers alleen voor de anderen, omdat wat de onderhavigen zelf betreft, die weten allemaal perfekt wat te doen en na te laten (al is dat niet het hoogstgewenste na te streven doel, iets níét-doen) ...

In de hulpleiding werd aanbevolen om vooral veel gebruik te maken van een zoekend venstertje rechtsboven, maar voorspelbare zaken konden de werking uitermate straf belemmeren ...

Misschien was alles zonder die waarschuwing anders gelopen, maar het venstertje kreeg kozijnrot (een soort doorligverschijnselen voor veel bevingerde glaslijsten, waar niet tegenop gepoetst kan worden), gevolgd door lak-afbranding (een soort gelazer met scherp zonlicht en krabbertjes tegen ongekontroleerde uitval), maar uiteindelijk verhuisde onze blik op de buitenwereld naar een gesloten afdeling (met zeer beperkte be-zoek-rechten) alwaar wij van de redaktie een ingetogen en met tranen omfloerste afscheidsbijeenkomst en oprakeling van gelukkiger tijden mochten meemaken, om te eindigen met verduistering van ons zoekvenster ...

Niet dat jij iets van dat alles had kunnen voorkomen, maar de anderen natuurlijk wel - we wensen hen des­ondanks het eeuwige geluk toe (gefluister op de achtergrond dat we het nooit zullen leren, het zij zo) ...

aorig j. ong 
oorspronkel handschrift bereikte ons  
vanuit het redaktielokaal barna,  
27 sprokkelmaand 1998.  

 

ga gerust verder, of naar de vorige pagina, naar het begin van het alfabekathany, of zelfs naar de opstartpagina, tènzij, let wel, tènzij je me over bovenstaande iets te melden of vragen hebt, want dan heb ik liever dat je dat eerst doet.