extra noot van de samenstellers

... wat ons van het hart moet:
 
wij vinden dat een zeer slechte zaak: deze formulering lijkt te duiden op een houding waarin eigenlijk niets van blijvende waarde is: jagen is waar het hier om gaat, dáár màg volgens ons geen prioriteit liggen, het is niet een of ander bezoek wat je gaat afleggen, er rijdt niet altijd nog een latere trein, en misschien is er geen morgen meer.
jij zou toch ook niet willen dat iedereen jou ook op die manier, als vervangbaar prul, zou behandelen? nee, jagen is goed, als het nagestreefde doel de moeite van het behouden waard is, maar waarom anders zou je je druk maken ... of vind je ons nu te belérend?
 

ga maar verder met waar je was in het alfabekathany, maar je kunt natuurlijk ook helemaal terug naar het opstart-scherm, tenzij je me over bovenstaande iets te melden of vragen hebt; alleen, als je een boze brief wilt schrijven doe het dan in stijl, dan leren wij ook nog eens iets.