inleiding

alhier, januari 2004.

Laat ik beginnen met u te vertellen dat de eigenlijke inleiding aan het einde van dit boekske te vinden is. Die uitleiding is overigens een juweeltje, maar wat pittig om door te worstelen zo aan het begin van het boek. Daarom hebben wij, de redaktie, besloten haar naar het eind te verplaatsen. Het gaat in een woordenboek immers om woorden, en niet om een verhandeling over hoe het zo allemaal gekomen is (dat is derhalve wat u in de uitleiding kunt vinden).

Laatst vroeg mij *) een lezeres naar mijn favoriete woord. Daar wist ik er geen op te vinden. Later bedacht ik dat dat er twéé zijn: het woord dat ik als laatste geschreven heb, en het volgende dat ik schrijven ga, dat ik nu nog niet ken, en waar ik zelf ook heel nieuwsgierig naar ben.

aorig j. ong

* ) ge moet steeds weten, (en de opdracht-pagina getuigt daarvan,) dat ik slechts één der auteurs van deze gedichtenbundel ben, die ge ook liedboek moogt noemen, schetsenboek, atlas of naslagwerk.

genoeg ingeleid, tijd voor de woorden die met -a- beginnen (als je niet bang bent om verrast te wor­den, anders misschien beter eerst even de rondleiding bekijken), tenzij je terug wilt naar de vorige pagina, naar het begin van het alfabekathany, of zelfs naar de opstartpagina, tènzij, let wel, tènzij je me over bovenstaande iets te melden of vragen hebt, want dan heb ik liever dat je dat eerst doet.