welkom op de webpagina's van de proefpers

als niet alles van mijn site (netjes) in beeld komt, kun je beter een browser gebruiken die zich wél aan webstandaarden houdt ... zoals firefox, konqueror, opera, safari of chromium.
logo de proefpers

 1. wat doet de proefpers zoal?
  1. thony is de taaldruknomade, maar daar­naast maakt hij druk­werk: "als elke kaart een origi­neel mag zijn" en produceert (of bewerkt) andere vormen van kommunika­tie in woord en beeld: van grafische vorm­ge­ving via redaktie tot websites.

 2.  thony's c.v. (& portfolio): nederlandsenglishespañol.

 3.  en verder vind je op deze website:
  1. het erg uitgebreide handboek grafische technieken;
  2. veel fiktie & gastverblijven en wat grafisch werk;
  3. een automatische rondleiding langs alle afdelingen.

 4. qr-kode de proefpers

  kontakt*wat linkse-mailsitemap
  ©disclaimerprivacyalg. voorw.*
invisibletexttofillthegapsbetweenthealternatesandallthatjazz


nieuw, gewijzigd of anderszins je aandacht waard
··· (new, changed or worth your while for another reason) ··· 
[*]
Mijn voorkeur gaat uit naar een wat vrijere spelling dan die welke de Nederlandse Taalunie in 1995 en 2005 wilde voorschrijven, maar voor teksten van klanten hanteer ik (en korrigeer ik op) de spelling die zij willen, volgens het Groene Boekje en/of de Dikke Van Dale, hoewel ik de regels van het Witte Boekje net iets meer hout vind snijden (maar dat is niet meer dan een mening, de mijne weliswaar, maar toch, niet meer dan dat).
 
 
[**]
De algemene (leverings)voorwaarden zijn vervallen wegens beëindiging van de bedrijfsmatige aktiviteiten van de proefpers en de sinds jaar en dag onder die paraplu (of parasol) schuilende taaldruknomade - een en ander zonder enig voorbehoud afhankelijk van het op dat moment ostentatief om zich heen meppende weertype.
  ---  terug naar boven

 
Valid HTML 4.01!Valid CSS!