1. Editie, oplage, uitgave. Een herziene druk kunnen we beter niet herdruk noemen, maar een nieuwe uitgave.
  2. Een exemplaar van een gedrukt zetsel.
  3. De manier waarop iets gedrukt is, bijvoorbeeld (a) door middel van zeefdruk, of (b) een scherpe of vage druk.
  4. De kracht die op het te drukken zetsel wordt uitgeoefend, bij de degel is die druk groter dan bij een cilinderpers.