Houten werktuig dat gebruikt wordt om de vakjes van de letterkast schoon te blazen. De tuit moet in ieder geval van hout zijn, om te voorkomen dat toevallige aanraking met het lettermateriaal dit laatste naar de hel helpt.